(1)
Satya, J. A.; Badriyah, N.; Kurnia Nastiti Sumarsono, Q. C. . Perbandingan Block Debeaking Dan Conventional Debeaking Terhadap Pertambahan Bobot Badan Anak Ayam Bangkok. animalscience 2022, 5, 151-155.