(1)
Dahlan, M.; Anggaeni , E. D. .; Aspriati, D. W. Pengaruh Lama Perendaman Daging Dalam Air Kapur Sirih (Ca(OH)2) Pada Pembuatan Bakso Daging Kelinci Terhadap Uji PH, Kadar Air, Dan Organoleptik. animalscience 2021, 2, 6-14.